• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Temadagar

Temadagar

Du kan boka temadagar/kurser i Basal Kroppskännedom och Zenmeditation för ditt företag eller klinik.
Kostnad 12 000 kr/ dag + moms. Kost, logi och resa för kursledaren tillkommer.