• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Metodhandledning

Metodhandledning

Metodhandledning i Basal Kroppskännedom rekommenderas om du arbetar med metoden och förhållningssättet i ditt vardagliga arbete.

Det ingår också 30 timmars fördjupad handledning  i Basal Kroppskännedom under utbildningen till Terapeutisk Kompetens. Man kan då välja att delta i individuell handledning, handledningsgrupp, temadagar eller temakurser i BK.
Handledningen genomförs av lärare eller lärarkandidat i Basal Kroppskännedom.

Individuell handledning: 1100 kr / 60 min + moms.

Grupphandledning: 1500 kr / 60 min + moms.
Kostnaden delas lika mellan antalet deltagare. Ev. resekostnad tillkommer.