• 011 - 16 36 00
  • jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom, Kurs C

Basal Kroppskännedom, Kurs C

Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom, Kurs C, 5 dagar
Klinisk tillämpning med fokus på undersökning, behandlingsplanering och utvärdering.
I kurs C övar du och lär dig skattningsskalan BAS MQ-E; Att i samspel med patienten  göra bedömningar som ligger till grund för patientcentrerad målformulering och till hjälp i förändringsprocessen.
I kursen ingår också fortsatt fördjupning av egen rörelsekvalitet samt teori- och litteraturseminarier

Datum: 18 – 23 november 2018. Kursen startar söndag kväll .
Plats: Dala Floda Värdshus. Internat
Kursavgift:  9.500 kr + moms
Anmälan: Via e-post till Jenny@vidafysio.se,  senast 18 september.

För vidare information och studiehandledning se www.ibk.nu