• 011 - 16 36 00
  • jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom, Kurs A

Basal Kroppskännedom, Kurs A

Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom, grundläggande nivå, Kurs A
Kursen Basal Kroppskännedom A är öppen för allmänheten.
Övriga utbildningssteg riktar sig enbart till fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Kursen innehåller 5 dagars introduktion med genomgång av de grundläggande övningarna i Basal Kroppskännedom, sittande meditation och grundläggande teorier.
Betoningen ligger på egna upplevelser av övandet samt reflektion över reaktioner och effekter.
För vidare information om kursinnehåll och upplägg av utbildning se www.IBK.nu

Nästa kurs: V35, 27-31 augusti 2018, i Norrköping, externat.

Kursledare: Jenny Noreklint Larsson, leg fysioterapeut och lärare för IBK,
Institutet för Basal Kroppskännedom

Kursavgift: 6 500 kr + moms.
Anmälan: Via e-post till Jenny@vidafysio.se eller telefon 011 – 16 36 00.