• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom, Kurs A

Basal Kroppskännedom, Kurs A

Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom, grundläggande nivå, Kurs A
Kursen Basal Kroppskännedom A, är öppen för allmänheten.
Övriga utbildningssteg riktar sig enbart till fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Innehåll:

  • Övningar i rörelse och stillhet som stimulerar närvaro och rörelsekvalitet
  • Zen-meditation
  • Grundläggande teorier i Basal Kroppskännedom
  • Introduktion av Tai chi
  • Introduktion av självstudier

Betoningen ligger på egna upplevelser av övandet samt reflektion över reaktioner och effekter.
För vidare information om kursinnehåll och upplägg av utbildning se www.IBK.nu

Nästa kurs: V38, 20-24 sept.  2021, i Norrköping, externat.

Kursledare: Jenny Noreklint Larsson, leg fysioterapeut och lärare för IBK,
Institutet för Basal Kroppskännedom

Kursavgift: 6 500 kr + moms.
Anmälan: Via e-post till Jenny@vidafysio.se .