• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Utbildning

Utbildning

I IBK´s regi, Institutet för Basal Kroppskännedom, utbildar jag i behandlingsmetoden och förhållningssättet Basal Kroppskännedom.
Se planerade utbildningarna under respektive flik eller gå in på www.ibk.nu