• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Elisabeth Löfgren

Elisabeth Löfgren


Jag är legitimerad fysioterapeut sedan 2001 och har huvudsakligen arbetat
inom primärvården med både fysisk och psykisk hälsa/ohälsa.
Utbildningar inom:
Psykoterapi steg 1
Basal Kroppskännedom
Mindfulness instruktörsutbildning

Tillsammans med Jenny anordnar jag friskvårdskurser inom VIDA Fysio.