• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Om företaget

Om företaget

Vida Fysio AB har funnits i Norrköping sedan 2001.
Inom företaget finns lång erfarenhet av fysioterapeutisk rehabilitering vid psykisk och fysisk ohälsa.
Vi erbjuder helhetsorienterad fysioterapi och friskvård, psykoterapeutiska samtal samt utbildning inom Basal Kroppskännedom.


Med kroppen i centrum för din fysiska och psykiska hälsa