• 011 - 16 36 00
  • jenny@vidafysio.se

Psykoterapi

Psykoterapi

De psykoterapeutiska samtalen har affektfokuserad inriktning.
Affekter är våra medfödda, biologiska grundkänslor som glädje, sorg, ilska, rädsla, intresse mm. Affekterna är som en inre kompass i vårt liv för att vi ska kunna veta vad vi vill och behöver och för att vi också ska kunna kommunicera detta till omgivningen.
Att ha tillgång till våra grundkänslor och kunna använda dem på ett sunt sätt tillsammans med vår tankeförmåga ger förutsättningar för  psykisk hälsa.

Vid affektfokuserad psykoterapi riktar vi oss på ett strukturerat sätt till de grundkänslor som du på ett eller annat sätt känner att du behöver hjälp att få tillgång till.
Vi kan i psykoterapin med fördel även kombinera detta med kroppsinriktad terapi  utifrån din egen önskan och dina behov.

Kostnad 700 kr/50 min. för privatpersoner