• 011 - 16 36 00
  • jenny@vidafysio.se

Fysioterapi (sjukgymnastik)

Fysioterapi (sjukgymnastik)

Fysioterapin är främst riktad till dig som upplever fysisk och/eller psykisk ohälsa. Det kan exempelvis handla om stressrelaterade besvär, spänningsbesvär, ångest, nedstämdhet. Ohälsan kan också grunda sig i att du är rädd för kroppsliga reaktioner eller är rädd för att röra på dig för att du inte litar på din kropp och din fysiska förmåga.

Utgångspunkten i behandlingen är alltid kroppen och rörelser, ur ett helhetsperspektiv. Jag brukar också uttrycka att vi övar oss i att komma hem till oss själva för att kunna känna våra behov och kunna utnyttja våra förmågor.

Vi använder oss av enkla övningar i både stillhet och rörelse som syftar till att söka balans i hållningen, ett funktionellt och avspänt rörelsemönster, fri andning och ökad närvaroförmåga.
Att öva förmågan att samverka och sätta egna gränser, utan att tappa bort sig själv, kan också ingå i behandlingen.

I rehabiliteringen ger vi även tid till att reflektera över effekten av övningarna, ditt mående i kroppen och hur du kan ta tillvara på det nya i din vardag.

Inriktningen i rehabiliteringen är att främja för ökad kroppsmedvetenhet, kroppsnärvaro, god rörelse- och funktionsförmåga samt att få tillgång till egen återhämtning i vardagen.

Upplägget och tidsramen för din rehabiliteringen bestämmer vi tillsammans utifrån dina önskemål och behov.

Kostnad: 700 kr / 50 min. för privatpersoner.