• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Kurs i Mindfulness

Kurs i Mindfulness

Mindfulness/medveten närvaro
En form av uppmärksamhetsträning för att öva sin förmåga att vara närvarande i nuet och hitta ett accepterande, icke värderande förhållningssätt gentemot sig själv och andra. Kroppen och andningen är ankare till nuet. Att lyssna till och lära känna sin kropp och sitt sinne, utan att döma, är en grundtanke i mindfulness.

Kursledare:  Elisabeth Löfgren

Hör gärna av dig om du är intresserad för egen del eller som friskvård på ditt företag