• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Vår friskvårdsprofil

Vår friskvårdsprofil

  • Samtliga ledare är legitimerade fysioterapeuter med hög kompetens och lång erfarenhet.
  • Vi har ett helhetsorienterat synsätt med kroppen som utgångspunkt
  • Friskvård med inriktning hälsa, helhet och återhämtning