• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom

Friskvård med Basal Kroppskännedom
Vi använder oss av strukturerade övningar för medveten närvaro i vila och i rörelse. Syftet är att öka förmågan att lyssna på och ta tillvara på kroppens signaler ur hälsosynpunkt. Ett annat syfte är också att genom övningarna få tillgång till vardagliga funktioner som avspänd och stabil hållning, tillgång till kroppens grundläggande rörelsekoordinationer och att kunna andas fritt.

Kursledare:  Jenny Noreklint Larsson

Hör av dig om du är intresserad för egen del eller som friskvård på ditt företag.