• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se

Friskvård

Friskvård

Vi erbjuder friskvårdskurser för fysiskt och psykiskt  välmående
* Tai chi
* Basal Kroppskännedom
* Mindfulness