• 011 - 16 36 00
  • jenny@vidafysio.se
  • Jenny Noreklint Larsson

    VIDA Fysio

    fysioterapi och samtal för din fysiska och psykiska hälsa

Friskvård

Friskvårdskurser i Basal Kroppskännedom, Tai chi  och Mindfulness.

Fysioterapi och Samtal

Fysioterapi med inriktning fysisk och mental hälsa. Psykoterapi med affektfokus.

Utbildning

Utbildning och handledning i Basal Kroppskännedom.

Nyheter

Inget nytt för tillfället