• 0706 - 84 02 83
  • jenny@vidafysio.se
  • Jenny Noreklint Larsson

    VIDA Fysio

    fysioterapi och samtal för din fysiska och psykiska hälsa

Friskvård

Friskvårdskurser i Basal Kroppskännedom, Tai chi  och Mindfulness.

Utbildning

Utbildning och handledning i Basal Kroppskännedom.